CBS Het Anker

Basisschool Het Anker is een Protestants-Christelijke basisschool. Vanuit deze christelijke levenshouding geven we eigentijds primair onderwijs. Het anker is voor ons het symbool van een vast punt, veiligheid, uitdaging, vertrouwen, rust, acceptatie, regelmaat en structuur. Lees meer

Onderwijs

In Afrika kennen ze een prachtige uitdrukking: ‘It takes a village to raise a child’ oftewel 'Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen.' Iedereen om een kind heen doet ertoe! Lees meer

Peuterspeelzaal

In peuterspeelzaal Het Klavertje zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom. De pedagogisch medewerkers organiseren ontwikkelingsgerichte VVE activiteiten. Spelen is leren! Lees meer

Tussenschoolse opvang

Op CBS Het Anker bestaat de mogelijkheid voor de leer­lingen om tus­sen de middag op school over te blij­ven. Dit wordt georganiseerd door de overblijfcommissie. Lees meer

Buitenschoolse opvang

Bij BSO Kruidenpad kun je voor en na schooltijd lekker spelen en ontspannen. De buitenschoolse opvang is in de schoolweken op maandag t/m vrijdag geopend vanaf 07:30 tot 18:30 uur Lees meer

Extra aanbod

Extra aanbod op CBS Het Anker Lees meer