Buitenschoolse opvang

BSO Kruidenpad

BSO Kruidenpad is een kleine professionele buitenschoolse opvang locatie en is 40 weken per jaar van maandag t/m vrijdag geopend voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Share Button