Vakantieopvang

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunt uw kind gebruik maken van vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang van vakantieopvang Holy, gevestigd in IKC de Ark.  De pedagogisch medewerkers organiseren gevarieerde activiteiten en uitstapjes. Vaak werken BSO groepen en kindercentra tijdens de schoolvakanties met elkaar samen. De data van de schoolvakanties vindt u op de website van UN1EK. De vakantieprogramma’s vindt u iedere drie weken voor een schoolvakantie op de website van UN1EK.

U kunt in de schoolvakanties kiezen voor vakantieopvang voor drie, zes, negen , twaalf weken per jaar of flexibel per schoolvakantie.  De tarieven zijn vermeld in de tarievenlijst voor kinderopvang op www.un1ek.nl

Aan- of afmelden

U kunt uw kind aanmelden voor flexibele vakantieopvang via het ouderportaal van Kindplanner. U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘incidentele opvang’. U ontvangt een e-mail waarin de aanvraag wordt bevestigd of (indien er geen plaats beschikbaar is) wordt afgewezen.

Maakt u nog geen gebruik van opvang bij UN1EK? Meld uw kind dan eerst aan via het online inschrijfformulier.

Share Button