CBS Het Anker

CBS Het Anker

Basisschool Het Anker is een Protestants-Christelijke basisschool. Vanuit deze christelijke levenshouding geven we eigentijds primair onderwijs. Het Anker is voor ons het symbool van een vast punt, veiligheid, uitdaging, vertrouwen, rust, acceptatie, regelmaat en structuur. Dit zijn de basiselementen die wij kinderen willen bieden, om hen van hieruit te laten spelen, werken en leren. Het geeft ook een zekere degelijkheid aan die tot uitdrukking komt in de manier van lesgeven en het omgaan met de vak- en vormingsgebieden, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Uitgaande van de mogelijkheden van ieder kind, werken we aan optimale prestaties op alle vak- en vormingsgebieden.

Als missie heeft de school de volgende zin geformuleerd:
“Het Anker geeft Ankerpunten voor de toekomst”

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Toch hebben al deze mensen met elkaar te maken. Soms kunnen ze over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden, met respect voor elkaars standpunt. Zo is het klimaat op onze school. Zo gaan we ook als leerkrachten met ouders en leerlingen om. Op die manier krijgt het kind de warmte en beschutting die het nodig heeft. Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben de behoefte aan duidelijkheid. Wij proberen die duidelijkheid te scheppen door het hanteren van schoolregels. Ouders voeden hun kinderen op, het primaat van de opvoeding ligt bij de ouders. Leerkrachten werken met al die kinderen met verschillende opvoedkundige achtergronden.

Leerkrachten kunnen niet van alle kinderen sterren maken; ze willen wel dat ieder kind zijn glans behoudt!

Voor meer specifieke informatie over ons onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindelingen kunt u alle informatie vinden in onze schoolgids.

Share Button