Het team

Ons team

Op CBS Het Anker werken de teams binnen het onderwijs en binnen de opvang integraal samen.
We werken als één team samen aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Onze aanpak, visie  en pedagogisch klimaat is op elkaar afgestemd.

Deeltijdleerkrachten
Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een deeltijdbetrekking. Ook op CBS Het Anker werkt een aantal leerkrachten in deeltijd, maar een groep heeft nooit meer dan twee vaste leerkrachten. Natuurlijk is er een goede afstemming tussen beide leerkrachten, door middel van de groepsmap en door mondeling en schriftelijk contact.

 

 

Share Button