Schoolgids CBS Het Anker

Naast algemene gegevens over CBS Het Anker, met zaken die voor u en uw kinderen van belang zijn, staan onze onderwijsinhoudelijke plannen voor het komende cursusjaar in deze Schoolgids.
De Schoolgids is gebaseerd op een 4-jarig beleidsdocument het zogenaamde Schoolplan. Dat plan is op aanvraag beschikbaar bij zowel de Medezeggenschapsraad als de directie van de school en tevens te vinden onder downloads
In deze gids vindt u de namen en mailadressen van de leerkrachten, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de vertrouwenspersoon en de overblijfcommissie.

Schoolgids 2016-2017

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  CBS Het Anker
  Kruidenpad 5-6
  3137 WD Vlaardingen

  T (010) 474 41 50
  M info@cbs-het-anker.nl
  W www.cbshetanker.nl