Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden in de MR zitten. De MR van CBS Het Anker bestaat uit 6 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen (3 teamleden en 3 ouders).

Teamgeleding:
Mevr. C.K. van ’t Veer- de Bruijn (voorzitter)
Mevr. I. Zandbergen- Goudzwaard
Mevr. J. Verschoor

Oudergeleding:
Mevr. C. Onderdelinden- Remeeus
Mevr. B. Bakker
Mevr. M. van den Berg- Linckens

De schooldirecteur is adviseur en voert namens het College van Bestuur overleg met de MR.
De MR wil openheid en onderling overleg bevorderen en waken tegen discriminatie. De MR is verantwoordelijk voor de besteding van het geld in het schoolfonds.
Daarnaast noemt de wet meer dan 25 aangelegenheden waar instemming dan wel advies van de MR vereist is.
Voor een aantal school overstijgende aangelegenheden binnen de Stichting Un1ek is ook advies dan wel instemming van de MR-en van de verschillende scholen vereist. Om de besluitvorming en advisering op dat vlak efficiënter te laten verlopen is een Gemeenschappelijke MR opgericht. Daarnaast geeft deze GMR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Alle notulen van de MR vergaderingen zijn hier te downloaden.

Wie zijn wij?

Caroline van ‘t Veer
Dit schooljaar ben ik leerkracht groep 4. Als MR lid vind ik het interessant en ook belangrijk om, namens de collega’s, mee te mogen denken  en praten over de ontwikkelingen  binnen de school. De MR heeft het niet alleen over de kinderen en de leermiddelen maar ook over onderwerpen zoals b.v. huisvesting, visie, financiën. Het is fijn en waardevol  dat we deze gesprekken met directie, personeel  en ouders kunnen houden.

Ilse Zandbergen

Jolie Verschoor
Sinds 2014 ben ik werkzaam op Het Anker. Ik heb drie jaar groep 6 gehad en sta nu met veel plezier voor groep 7. Als kind heb ik zelf ook op Het Anker gezeten en ik heb hier acht hele fijne jaren gehad. Sindsdien is er ontzettend veel veranderd. Ik vind het een uitdaging om, als lid van de MR, nu zelf mee te mogen praten en denken over deze ontwikkelingen. De samenwerking met de oudergeleding vind ik zeer waardevol om samen de belangen van de kinderen, collega’s en ouders te behartigen, zodat Het Anker een fijne school is en blijft.

Claudia Onderdelinden
Bij een oproep voor de MR in 2016, even getwijfeld.. Maar toch de stoute schoenen aangetrokken en me verkiesbaar gemaakt. Dat was snel besloten want bij één aanmelding was verkiesbaar stellen niet nodig en werd ik warm onthaald binnen het MR team. Als moeder van twee zoons op Het Anker had ik over veel zaken een idee of mening maar geen idee wat ik ermee kon. Als snel werd mij binnen de MR duidelijk dat er zoveel meer speelt dan wij als ouders zien of willen zien en dat dit de uitgelezen plek was om mee te denken in het hele schoolproces en alles wat daarbij komt kijken. Tot nu toe zeker geen spijt van gehad.

Benthe Bakker
Ik ben moeder van een dochter, Evi, op Het Anker. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de MR is dat er op school, en sowieso in onderwijsland, continu veranderingen plaatsvinden. En hoe zorgen we er dan met elkaar voor dat we een veilige basis bieden waarin kinderen worden uitgedaagd te leren, respectvol met elkaar om te gaan en zichzelf te zijn? Want dat is waar het mijn inzien om draait. Vanuit mijn huidige functie, HR Adviseur bij een MBO college, denk ik dat ik hieraan een positieve bijdrage kan leveren.

Madieke van den Berg
Ik ben de moeder van Fleur en ik word gekenmerkt door mijn positief kritische houding, betrokkenheid en wil om samen het best mogelijke resultaat te behalen. Ik hecht waarde aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij proactief aansluiting wordt gezocht bij de behoeften van het kind, de ouders en het personeel. De basis voor de ontwikkeling van een kind kan namelijk maar één keer gelegd worden en vergt een gezamenlijke inspanning. Ik zet daarom mijn werkervaring als adviseur graag in om samen met de andere MR- leden een zo goed mogelijke basis voor onze kinderen te realiseren.

Jaarverslag 2018 -2019
Notulen 2019-09-25
Notulen 2019-11-06

Share Button