Downloads

Downloads

Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten

Schoolgids 2019 – 2020: Schoolgids

Schoolplan 2015 – 2019: Schoolplan

Schoolondersteuningsprofiel 2015 – 2019: Schoolondersteuningsprofiel

Toelichting op de ouderbijdrage 2018 – 2019: Toelichting ouderbijdrage

Het document ‘Zorgbeleid’ wordt momenteel herschreven en zal hier zo snel mogelijk te downloaden zijn.


Andere handige downloads zijn

Voor het aanvragen van extra verlof, buiten de schoolvakanties: Verlofaanvraag

Voor het toezeggen van het schoolfonds: Toezeggingsformulier schoolfonds

Informatiefolder over hoofdluis: Hoofdluisfolder

 

Daniël en Lucas Radio avontuur, kunt u hieronder beluisteren:

 

Notulen vergaderingen ouderbetrokkenheid 3.0

Notulen MR vergaderingen

18 september 2018 Notulen

18 november 2018 Notulen

 

 

Share Button