Downloads

Downloads

Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten

Brief ouders zomerrapportgesprekken: brief ouders – zomerrapportgesprekken

Brief ouders volledige heropening 8 juni: Brief ouders – volledige heropening 8 juni

Brief ouders verlenging tot 8 juni: Brief ouders – verlenging tot 8 juni

Brief ouders verlenging tot 1 juni: Brief ouders – verlenging tot 1 juni

Brief ouders heropening scholen en opvang mei: Brief ouders – heropening school 11 mei

Nieuwsbrief Gezinsspecialisten: Nieuwsbrief Gezinsspecialisten – Week 14

Brief ouders sluiting scholen en opvang april: Brief ouders sluiting verlengd tot 28 april
Brief ouders sluiting scholen en opvang maart: Brief sluiting scholen en opvang – 15 maart

Schoolgids 2020 – 2021: Schoolgids CBS Het Anker 2020-2021

Schoolplan 2015 – 2019: Schoolplan

Schoolondersteuningsprofiel 2015 – 2019: Schoolondersteuningsprofiel

Toelichting op de ouderbijdrage 2018 – 2019: Verantwoording Ouderbijdrage 2019-2020

Het document ‘Zorgbeleid’ wordt momenteel herschreven en zal hier zo snel mogelijk te downloaden zijn.


Andere handige downloads zijn

Voor het aanvragen van extra verlof, buiten de schoolvakanties: Verlofaanvraag

Voor het toezeggen van het schoolfonds: Toezeggingsformulier schoolfonds

Informatiefolder over hoofdluis: Hoofdluisfolder

 

Daniël en Lucas Radio avontuur, kunt u hieronder beluisteren:

 

Notulen vergaderingen ouderbetrokkenheid 3.0

Notulen MR vergaderingen

18 september 2018 Notulen

18 november 2018 Notulen

 

 

Share Button