Externe professionals via zorgverzekering

Logopedie

Op CBS Het Anker zijn twee logopedisten werkzaam. Zij zijn verbonden aan logopediepraktijk Peter Helderop.

Loes Mast is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdagochtend. Zij is bereikbaar via l.mast@lpph.nl

Florence Besseling is werkzaam op dinsdag. Zij is bereikbaar via f.besseling@lpph.nl

Beide logopedisten zijn op hun werkdagen telefonisch bereikbaar op 06-24733638.

De logopedisten behandelen  kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, afwijkende mondgewoonten, lees- en schrijfproblematiek, stemproblematiek en stotteren. Om u een idee te geven staan hieronder wat voorbeelden achter de problematiek:

  • Taal: bijvoorbeeld een kleine woordenschat en verkeerde zinsopbouw;
  • Articulatie:  bijvoorbeeld  slissen, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken, onduidelijk spreken;
  • Mondgedrag: bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, open mondgedrag en verkeerd slikken; het afleren van duim- en vingerzuigen;
  • Stem: bijvoorbeeld  heesheid of schorheid;
  • Moeilijkheden met de leesvoorwaarden en auditieve vaardigheden: zoals letters leren, rijmen en auditieve synthese en analyse, maar ook luisterfouten bij spelling en leesmoeilijkheden.

Wanneer uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van bovenstaande aspecten en u wilt uw kind aanmelden voor logopedie neem dan contact met één van ons op.

Voor meer informatie kun u ook kijken op onze website: www.lpph.nl .Dit kan door een e-mail te sturen naar Loes of te bellen naar bovenstaand telefoonnummer.

Fysiotherapie

Share Button