Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school maken we gebruik van Sidi 3: Het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Jaarlijks wordt vastgesteld welke kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep

Plusklas

De Plusklas Voor leerlingen die een verrijkt aanbod aankunnen, bieden wij de Plusklas. De meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m 8 brengen daar een dagdeel per week door. De Plusklas wordt geleid door juf Jolie. In de Plusklas wordt aandacht besteed aan leren leren (studievaardigheden, een vreemde taal, metacognitie), leren denken (hogere orde leren, filosoferen, onderzoek doen) en leren leven (leren samenwerken, growth mindset, drama). De kinderen werken op een onderzoekende manier aan een project. Het thema van het project zal vaak samen met de kinderen worden bepaald. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals de toekomst, het lichaam en de Global Goals. Tijdens het werken aan een project wordt er aandacht besteed aan de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Het werk van de leerlingen zal worden gebundeld in een portfolio.

Binnen de eigen klas zal er meer aandacht komen voor compacten en verrijken. Dat betekent dat de reguliere lesstof wordt ingedikt (compacten). Daarvoor in de plaats wordt moeilijkere lesstof aangeboden (verrijken). Dit kan aansluitend zijn bij het doel van de les, maar kan ook werk van de Plusklas zijn. Tijdens de taallessen kunnen kinderen, die de lesstof van de huidige groep beheersen, les krijgen in een hogere groep. Kinderen die klaar zijn met de stof van de basisschool, volgen lessen Nederlands en Wiskunde in de brugklas van het Lyceum Vos.

Klassieke talen in de Plusklas Tijdens de Plusklas zullen de leerlingen les krijgen in Klassieke talen. De lessen zullen in het teken staan van het leren leren, waarbij het de bedoeling is dat de leerlingen gaan ontdekken hoe zij zich lastige, onbekende stof eigen kunnen maken. Klassieke talen is hier een uitermate geschikt vak voor, omdat het een veelheid aan onderwerpen rijk is. Gedurende het jaar zullen er veel historische en mythologische verhalen behandeld worden, leren de leerlingen hoe onze eigen samenleving is gevormd door de Romeinen en zal er gefilosofeerd worden. Ook zullen de leerlingen de beginselen van het Griekse alfabet leren. Als hoofdmoot zal de Latijnse taal centraal staan, waarbij de leerlingen woordjes moeten leren, maar ook aan de slag gaan met de grammatica en het vertalen van Latijnse zinnetjes. De leerlingen kunnen voor het leren van deze taal niet voortbouwen op bestaande kennis, waardoor zij moeite zullen moeten doen om deze nieuwe stof te leren. De leerlingen zullen leren dat Latijn de basis biedt voor veel moderne talen, zoals Nederlands, Engels, Duits en Frans. Bij het vertalen van Latijnse zinnetjes komen hoge-orde-vaardigheden (zoals analyseren, probleemoplossend denken, informatiebronnen gebruiken), waardoor de leerlingen zullen worden uitgedaagd in hun cognitieve mogelijkheid.

Share Button