Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school maken we gebruik van Sidi 3: Het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Jaarlijks wordt vastgesteld welke kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep

Plusklas
Gedurende één dagdeel per week nemen de kinderen van de plusgroep van groep
5 t/m 8 deel aan de plusklas. Deze wordt geleid door twee leerkrachten van school.

De ochtend ziet er als volgt uit:

  1. Spaanse les
  2. werken aan een project
    De kinderen werken op een onderzoekende manier aan projecten, die hen uitdagen dieper te denken dan ze gewend zijn.
  3. Afwisselend toneel, filosoferen, gezelschapsspelletjes.

 

We maken gebruik van de elektronische leeromgeving van “Hoogbegaafdeninstituut Ponte”

Regelmatig volgen we Masterclasses op Het Stedelijk Gymnasium te Schiedam en kindercolleges op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Lessen volgen op Het Lyceum VOS
In sommige gevallen is de leerstof van de basisschool niet meer toereikend. Dan kunnen kinderen van groep 8 op verschillende vakgebieden lessen volgen op Het Lyceum VOS.

Wiskunde
Leerlingen uit groep 7 en 8, die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen, volgen één uur per week een les wiskunde buiten de groep. Deze lessen worden gegeven door Rien Bouterse, een oud- wiskunde docent op het voortgezet onderwijs.

Share Button