Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Ook op onze school komen situaties voor, waarbij extra zorg voor kinderen (en in sommige gevallen voor ouders of gezinnen) gewenst is.
Hiervoor hebben we op school een zogenaamd ondersteuningsteam.
Dit ondersteuningsteam houdt zich bezig met de coördinatie, advisering en uitvoering van zorg op het gebied van leren (als het leren bijzonder voorspoedig gaat of juist veel extra aandacht verdient), sociaal- emotionele zaken (het welbevinden van het kind) en maatschappelijke zaken (opvoeding, hulpverlening in de breedste zin).
In dit ondersteuningsteam zitten  naast de directeur, de intern begeleider van de school, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de contactpersoon van het samenwerkingsverband. Ook de ouders worden uitgenodigd om zitting te nemen in het ondersteuningsteam.

Share Button