Organisatie van de school

Organisatie van de school

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten en dat ze samen de leerstof van de groep verwerken. In principe gaan de kinderen van elke groep na de zomervakantie over naar het volgende leerjaar. Het kind doorloopt in totaal 8 volledige leerjaren op de basisschool.

Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Als de kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school worden toegelaten. Daardoor hebben de kleutergroepen het hele jaar door te maken met een instroom van nieuwe leerlingen. We starten met drie kleutergroepen.

In de onderbouw werken we volgens de principes van basisontwikkeling.
Dat houdt in dat we werken rondom een thema uit de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt grotendeels in hoeken.Bij jongere kleuters ligt het accent op de veiligheidsbeleving, het plezier krijgen in school, het leren luisteren, het in contact komen met leeftijdsgenootjes en de zelfredzaamheid. Vaardigheden zoals knippen en plakken, verven, boetseren, knutselen e.d. worden aangeleerd, zodat de kleuters zich ook creatief kunnen uiten.
Hoe verder de kleuter zich ontwikkelt, hoe langer hij zich zal kunnen concentreren. Ook zal hij meer details waarnemen. Oudere kleuters werken dan ook langer aan een opdracht en hun werk zal gedetailleerder zijn. Zij krijgen meer oog voor hun omgeving.

Bij oudere kleuters verschuift het accent naar:

  • Sociale vorming; bijv.: delen van
  • materialen, gezelschapsspelen.
  • Redzaamheid bijv. sluitingen van kleding, opdrachten uitvoeren.
  • Visuele ontwikkeling, kleinere verschillen zien.
  • Motorische ontwikkeling, het bewegen wordt verfijnd.
  • Taalvorming
  • Oriëntatie in de ruimte en tijd.

Ook in de groepen 3 en 4 zijn er veel elementen van de basisontwikkeling terug te zien.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
De groepen 5 t/m 8 werken met een vorm waarin steeds meer zelfstandig wordt gewerkt.
Dat betekent, dat de aangeboden leerstof op eigen niveau kan worden verwerkt. Naast de reguliere vakken (rekenen, taal, spelling, lezen) werken wij met weektaken. De kinderen krijgen lesstof die zij gedurende 1 of 2 weken zelfstandig moeten maken. Voor kinderen die problemen ondervinden bij het leren is speciale aandacht en soms zelfs een eigen programma nodig: een eigen of een ten dele aangepaste weektaak.
Vanaf groep 5 wordt er systematisch huiswerk gegeven. In groep 7 en 8 wordt dit telkens uitgebreid. Naast het vak rekenen en taal krijgen de leerlingen ook voor de zaakvakken, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en Engels huiswerk. In het begin zal dit één repetitie per week zijn, maar zeker in groep 8 zijn het er soms meer.
Vanaf groep 6 is een agenda verplicht. De kinderen moeten de agenda elke dag bij zich hebben. Op deze manier kunt u altijd controleren wanneer er huiswerk moet worden gemaakt.

Share Button