Kosten

Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. U kunt een abonnement nemen voor vaste dagen, het overblijven kost dan € 2,85 per keer. Of u kunt kiezen voor een strippenkaart. Dan wordt er per keer afgerekend. Met een strippenkaart betaalt u € 3,35 per keer. Voor zowel het abonnement als de strippenkaart geldt: meld uw kind a.u.b. op tijd af via het ouderportaal van Kindplanner.

Op de tussenschoolse opvang zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Share Button