Plusklas

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Op onze school maken we gebruik van Sidi 3: Het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.
Jaarlijks wordt vastgesteld welke kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep.
Deze kinderen nemen deel aan de plusklas en krijgen ‘mappenwerk’. Dit is verrijkingswerk dat in de klas gemaakt wordt.

Plusklas
Een keer per maand nemen de kinderen van de plusgroep deel aan de plusklas.
In februari starten ook de plusklassen voor kleuters en groep 3. Deze vinden ook één keer per maand plaats.

Kleuters: Kinderen van verschillende groepen werken met elkaar aan een verrijkingsopdracht, passend binnen het thema of één van de hoeken binnen de klas. Er wordt gebruik gemaakt van Kijk! Compact & Rijk en Pienter.
Groep 3-4: Kinderen van deze groepen werken met elkaar aan een verrijkingsopdracht. Dit zijn losstaande opdrachten. Pienter wordt gebruikt als naslag werk.
Groep 4-7: Kinderen van verschillende leeftijden werken met elkaar aan een opdracht, waarbij ze inzicht krijgen in de verschillende  manieren  van denken. Ze leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
Groep 8: De oudste kinderen houden zich bezig met de werking van de hersenen en het omgaan met onbekende leerstof .

Mappenwerk
De kinderen van groep 5 t/m 8, die in de plusgroep zitten, verwerken de leerstof in de eigen groep sneller dan hun klasgenoten, waardoor er tijd overblijft voor verrijkingsopdrachten.
Ieder kind geeft aan naar welk vakgebied de interesse uitgaat. Er wordt een passende opdracht gezocht. De opdrachten worden met de begeleider besproken en geëvalueerd.
De kleuters en kinderen van groep 3 en 4 hebben geen mappenwerk. Zij krijgen bij de verschillende vakgebieden wel verrijkingswerk. Dit is vooral materiaal passend bij de methode.

Lessen volgen op Het Lyceum VOS
In sommige gevallen is de leerstof van de basisschool niet meer toereikend. Dan kunnen kinderen van groep 8 op verschillende vakgebieden lessen volgen op Het Lyceum VOS.

Wiskunde
Leerlingen uit groep 7 en 8, die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen, volgen één uur per week een les wiskunde buiten de groep. Deze lessen worden gegeven door Rien Bouterse, een oud- wiskunde docent op het voortgezet onderwijs.

Spaans
Zeer talige kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan lessen Spaans. In kleine groepjes wordt vooral gewerkt aan de spreekvaardigheid. De lessen worden gegeven door Isabel Martínez. Zij geeft les op verschillende basisscholen in Vlaardingen.

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  CBS Het Anker
  Kruidenpad 5-6
  3137 WD Vlaardingen

  T (010) 474 41 50
  M info@cbs-het-anker.nl
  W www.cbshetanker.nl