Pedagogisch beleid

GoedVoorMekaar

CBS Het Anker werkt met GoedVoorMekaar, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
GoedVoorMekaar is ontwikkeld voor onderwijs dat niet alleen wil omgaan met verschillen, maar vooral uitgaat van verschillen. Elk kind is uniek. Dat is niet lastig, maar biedt juist kansen om van elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen.
Elke week wordt er in elke groep van onderbouw tot bovenbouw een les van ongeveer 45 minuten gegeven. Daarin wordt gewerkt aan misschien wel de belangrijkste ontwikkeling die een mens doormaakt: de sociaal emotionele ontwikkeling. Zes weken lang staat een blok centraal:

  • Onze groep: dat regelen we samen
  • Communicatie: actief luisteren
  • Conflicten handig zelf oplossen: 5 manieren
  • Gevoelens en emoties: herkennen bij jezelf en anderen
  • Hulp bij het oplossen van een conflict: op zoek naar de winwin
  • Anders en toch samen: uitgaan van verschillen
  • respect voor anderen, jezelf en de omgeving
  • familie, relaties en vriendschap
  • burgerschap, je stem laten horen en meetellen
  • geluk en gelukkig zijn

In Afrika kennen ze een prachtige uitdrukking: ‘It takes a whole village to raise a child’ [Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen] Iedereen om een kind heen doet ertoe. Het is belangrijk als volwassene om kinderen niet alleen te vertellen wat te doen, maar vooral om het voor te leven. Daarom doen we hard ons best om alles wat in de GoedVoorMekaar-les aan de orde komt, toe te passen: in de klas, op het schoolplein, thuis en op straat. Vandaar ook dat de ouders / verzorgers goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Opvoeding en onderwijs moeten elkaar aanvullen en versterken.
Ook het team werkt hard om GoedVoorMekaar op allerlei niveaus succesvol te maken.
GoedVoorMekaar beoogt een sterke , positieve schoolgemeenschap: Je veilig voelen en gezien weten.
Iedereen doet ertoe.
Afgelopen schooljaar hebben we de tweede, goedbezochte ouderavond gehad. Komend schooljaar zullen we elkaar zeker weer gaan ontmoeten op een avond GoedVoorMekaar. In het schooljaar 2015-2016 is het onderdeel ‘peer mediation’ ingevoerd. In de school wordt een aantal leerlingen geselecteerd en getraind om medeleerlingen te helpen hun conflicten op te lossen. Zij krijgen na de training de rol van mediator in de school.

Share Button