Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Het Klavertje

Op de peuterspeelzaal Het Klavertje zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom om te spelen en te leren.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.
De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten van de onderbouw van CBS Het Anker en OBS de Singel.
Als uw kind 4 jaar oud wordt vind er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van Het Anker of De Singel.

Peuters bezoeken onze peuterspeelzaal op twee vaste koppeldagdelen per week. ‘Doelgroeppeuters’ met een VVE indicatie van het centrum voor jeugd en gezin komen vier keer per week.

Share Button