Ouderportaal

Profiel

Profiel

Leerkrachten kunnen niet van alle kinderen sterren maken; ze willen wel dat ieder kind zijn glans behoudt!

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek. Toch hebben al deze mensen met elkaar te maken. Soms kunnen ze over bepaalde zaken verschillend denken. Dat is niet erg, als er steeds maar in een open sfeer over gesproken kan worden, met respect voor elkaars standpunt. Zo is het klimaat op onze school. Zo gaan we ook als leerkrachten met ouders en leerlingen om. Op die manier krijgt ieder kind de warmte en beschutting die het nodig heeft.

Kinderen en volwassenen willen graag weten waar zij aan toe zijn, zij hebben de behoefte aan duidelijkheid. Wij proberen die duidelijkheid te scheppen door het hanteren van schoolregels.

Ouders voeden hun kinderen op. Leerkrachten werken met alle kinderen met verschillende achtergronden.