Ouderportaal

Informatiegids CBS Het Anker

Informatiegids CBS Het Anker

Naast algemene gegevens over CBS Het Anker, met zaken die voor u en uw kinderen van belang zijn, staan onze onderwijsinhoudelijke plannen voor het komende cursusjaar in de Informatiegids.
De informatiegids is gebaseerd op een 4-jarig beleidsdocument het zogenaamde Schoolplan. Dat plan is op aanvraag beschikbaar bij zowel de Medezeggenschapsraad als de directie van de school.

In de informatiegids vindt u de namen en mailadressen van de leerkrachten, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de vertrouwenspersoon en de overblijfcommissie.

De Informatiegids van schooljaar 2022-2023 is hier te bekijken.