Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Op CBS Het Anker bestaat de mogelijkheid voor de leer­lingen om tus­sen de middag op school over te blij­ven. Dit wordt georganiseerd door de overblijfcommissie, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het overblijven vindt plaats buiten de vakantietij­den en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrij­dag gedurende de middag­pauze.

Share Button