Flexibele opvang

BSO Kruidenpad biedt volop mogelijkheden voor flexibele kinderopvang.
In alle locaties van UN1EK* kunnen ouders in 2016 kiezen voor 49 of 52 weken hele dagopvang per jaar. Als u een flexibel werkrooster heeft, kunt u gebruik maken van flexibele opvang op wisselende dagdelen per week. We bieden flexibele voor- of naschoolse opvang op wisselende dagdelen.

Ruilen van dagdelen
Indien u een dag of dagdeel wenst te ruilen, gelden de volgende afspraken:

 • U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een dag of dagdeel te ruilen;
 • De periode waarbinnen geruild kan worden is 10 werkdagen;
 • Ruilen van dagdelen is mogelijk als dit, gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting, verantwoord is;
 • U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot ruilen uiterlijk op vrijdag, over de daarop volgende week;
 • Het ruilen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindercentrum is niet mogelijk;
 • Aan het ruilen van dagdelen zijn geen extra kosten verbonden

Indien u een extra opvangdag(deel) wilt afnemen, is het volgende van toepassing: 

 • Het afnemen van extra dagdelen is mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd in een ‘overeenkomst extra dagdeel’
 • U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een extra dag of dagdeel af te nemen;
 • Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting verantwoord is;
 • U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot afname van extra dagdelen uiterlijk op vrijdag, voor de daarop volgende week;
 • Aan het afnemen van extra dagdelen zijn kosten verbonden; (zie tarievenlijst). U ondertekent een overeenkomst ‘extra dagdeel’ waarna u een factuur ontvangt.
 • Een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. Ook indien u onverhoopt geen gebruikt maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening gebracht.

De tarieven voor extra opvang vindt u in de tarievenlijst. Voor de kosten van incidentele (extra) kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

Share Button